Setkání na Malé Atlantidě 18,.19.8.2018

Telegonie a krevní linie

Telegonie spočívá v tom, že bílé tělo ženy je informačně kódováno prvním samcem,který ženu "připraví o panenství", a pak všechny její děti, dokonce od zcela jiných mužů, nabývají v podstatě vlastnosti toho, s nímž byla poprvé, což se zvláště výrazně projevuje v psychice.

dna šroubovice

Zákon telegonie odhalili v Anglii v minulém století, ale věděli o něm žreci před mnoha tisíciletími. Používali tento zákon pro tvoření. Například, aby pozvedli úroveň duchovnosti u svých soukmenovců... Jiní, naopak, aby někoho rozložili, dovedli do stavu zvířete..Jistě jsme nejednou slyšeli, jak rodiče nadávají svým dětem, po kom vlastně jsou. Zrůda jakási, zcela cizí?!

Uvedeme příklad:

V jistém historickém období si polští magnáti si mezi sebou rozdělili ruské země, ale sami na Ukrajinu nejeli. Ustanovili na svých panstvích za správce především prověřené Židy. Poláci zavedli v Malorusku bestiální zákon první noci, avšak protože samotných magnátů a šlechty bylo na Ukrajině málo, tak toho zákona začali využívat jejich náměstci – židovští správci. A tak se v té době na Ukrajině narodilo to, co tam vidíme dnes. To je tedy důsledek zákona telegonie. Dnes v  jihoruských zemích z pokolení na pokolení se přenáší dravčí gen, orientující člověka ne tolik na tvoření, jako na přisvojení hotového


.telegonia

Židé „bohem vyvolení“ mají zákon, který podporuje sbližování Židů s děvčaty Árijců, nejlépe s pannami, a čím více Žid svede rusovlasých a modrookých děvčat, tím více má zásluh před Bohem... Smysl není tak v ponížení, jako v kódování – přenosu své vyvolenosti boží potomstvu jiné rasy.

Demokraté západu nám vtloukají, že všichni lidé na zemi jsou rovnoprávní a čím více se rasy budou mísit, tím silnější a talentovanější bude potomstvo... Opak je pravdou. To, co probíhá v současnosti na západě znamená, že máme co do činění s tajnou genetickou agresí.