Setkání na Malé Atlantidě 18,.19.8.2018

Titanová pyramida

Obecné informace o titanové pyramidě esoterického charakteru

Plejáďané upozorňují na to, že v současné době mezi nejefektivnější a nejúčinnější energetické zářiče patří "Titanová Pyramida". Jedná se o útvar pyramidového charakteru, který obsahuje nejčistší možnou strukturu prvku titan. Tento prvek v poslední době výrazným způsobem posiluje své charakteristické vlastnosti a stává se z něj nejmocnější energetický nástroj v pozemských podmínkách.

Titan jako čistý kov je v dnešní době na trhu dostupný a prodává se v polotovarech jako dráty, tyče a plechy. Jeho složení se pohybuje kolem 99,5 % absolutní čistoty Ti.

titanová pyramida

Jsou stanovené přesné rozměry Ti pyramidy. Titanová pyramida je schopna blokovat chemtrails do vzdálenosti 11 km, odrušuje jakékoliv negativní záření včetně elektromagnetického smogu a geologických zlomů. Podporuje růst živých organismů, ale eliminuje aktivitu různorodých škůdců. Nepotřebuje čištění, je samočisticí. Vytváří synergické spojení se šungitovou pyramidou.

Svojí aurou zvedá energie krystalů. Za normálních okolností je skoro nezničitelná. Má různé účinky podle polohy (špičkou nahoru nebo dolů), když jsou dvě proti sobě, nebo pokud se otáčí 72 otáček/minutu. Probouzí spirituální schopnosti. Titan je jediný prvek inertní vůči lidskému organismu. Nevytváří žádné alergické reakce a používá se pro výrobu implantátů ve zdravotnictví.

Přenáší informace a slouží jako anténa. Nechá se dobře programovat a velmi dobře reaguje na myšlenky. Při práci s Ti pyramidou je důležité zachovávat duševní hygienu, neboť vše zesiluje, a proto pozor na negativní myšlenky. Automaticky upravuje parametry kladných a záporných iontů do přirozeného stavu planety. V těle člověka likviduje nežádoucí viry, bakterie a parazity.

Pyramida má schopnost nasávat božskou energii barvy zlato-tyrkysově-růžové kolmo ke své základně. Od té se odráží a prochází bočními stěnami v podobě gejzíru transformované energie sytě modré barvy. Transformovaná energie má tvar miniaturních kuliček. Při jejich zvětšení mají tvary pampelišek s tisíci paprsky.

Vliv transformované pyramidální energie na člověka:

  • Ovlivňuje jeho aurické pole a velmi intenzivním způsobem probouzí další vlákna nekódované DNA (nárůst intuice, telepatie a dalších skrytých vlastností).

  • Výrazně rozpouští disharmonické projevy shluků energií v auře člověka (může dojít i ke zhoršení zdravotního stavu na přechodnou dobu, což je projevem začátku uzdravovacího procesu).

na okolí:

  • Sanuje vyzařování z geopatogenních zón.

  • Rozpouští elektromagnetický smog.

  •  Je schopna likvidovat opad, jenž se uvolňuje z chemtrailsových oblaků v okamžiku, kdy se škodliviny dostanou do oblasti působení pyramidy ve výšce cca 520 metrů.

Když vstoupil kontaktér do komunikace s titanovou pyramidou, tak se dozvěděl:

 „Mám ve svém geometricky prostorovém středu své vědomí (energoinformační pole - světle zlatá paprskovitá kulička) a využívám molekulární strukturu titanu ve spojení s geometrickým tvarem pyramidy jako nejúčinnější zářič mého vědomí do prostoru. Jsem v kontaktu se všemi projevy energií (jejich kmitočtů) od 1.D - 7.D a u zcela specifických konstelací do 9.D. Jsem jako stupnice klavíru, na které je možno ladit nebo jako velmi dlouhá svorkovnice s možností zapojování požadované dílčí frekvence.“

Zdroj: https://www.matrix-2001.cz