Setkání na Malé Atlantidě 18,.19.8.2018

Třetí kontakt - puls

Nemohla jsem se dočkat večera a kontaktu s mojí přítelkyní Sárou. Cítila jsem, že mě s ní poutá čím dál větší přátelství a byla jsem pohlcena učením, které mi postupně předávala.

"Zdravím tě, milá přítelkyně, jaký jsi měla den?" Zeptala jsem se, jakmile se povedlo spojení.

"Děkuji, že se o mě zajímáš," odpověděla Sára, "Náš den se nijak neliší od vašeho. Dívám se teď na rituál, který jste prováděli. Dnes to pro tebe byla brnkačka, protože je to věc, kterou jsi už dělala. Zítra tě čeká pokračování, které bude dost náročné na tvoje ego."

Sára mi dala pokyny, jak má probíhat zítřejší rituál.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Můžeš mi Sáro, nastínit situaci ve vaší realitě?" 

"V naší realitě se Elitě podařilo štít, jakýsi škraloup mezi 3. a 4. dimenzí, aby duše nemohly vzestoupit. Byl to obrovský puls, který se projevil i na fyzické úrovni - praskaly zdi a mnoho lidí zemřelo. Zemřely i dvě ženy z naší komunity, rozpadla se jim energetická těla. Planeta na to reagovala silným zemětřesením, hlavně v Kalifornii a Mariánském příkopu. Pohnuly se zemské desky, části kontinentů se potopily, z 95% Japonsko a přilehlé pevniny. Evropu to zasáhlo jen minimálně. Elita využila chaosu pro nastolení vojenské diktatury a později rozpoutala několik válečných konfliktů. Celkem zemřelo jeden a půl miliarda lidí, nyní je nás šest miliard. Elita systematicky vyvražďuje inteligentní lidi, nechává jen plebs a retardy. Její cíl je dosáhnout u lidí IQ 60. Lidské duše nemohou vzestoupit kvůli uvěznění v této oddělené realitě a jsou nuceny se inkarnovat do nízkých těl. Impuls byl uskutečněn skrze technologické zařízení , které je nastaveno na určitou frekvenci. Já jsem provedla určité matematické výpočty a zjistila jsem, že teto stroj se dá frekvenčně přenastavit. To bude váš úkol.

"A kdy se tento Ďábelský stroj ve vaší realitě spustil? Protože pokud, jak říkáš, kopírujeme vaši realitu, je předpoklad, že u nás se to stane také."

"Nezatěžujte se žádným datumem, soustřeďte se na vaši práci. Mohu jen říct, že máte čas rok a něco. Můj čas zde je přesně vyměřen a až skončí moje fyzická existence, zůstanu v tzv. astrálu, dokud se pro mě nenajde tělo ve vaší komunitě, do které se budu inkarnovat. Protože po zrození vše zapomenu, je nezbytně nutné, abyste mě vedli tak, abych se stihla do roku 2022 navibrovat a prošla s vámi do 5D. Slíbíš mi to? Já vám nyní pomáhám a vy potom musíte pomoci mě. Vše to dělám pro lidstvo, ale také pro sebe. Rozumíš mi?"

- pokračování -