Setkání na Malé Atlantidě 18,.19.8.2018

Úřad práce - dobře placení biřicové

Před několika dny jsem měla rozlučku. Loučila jsem se se statutem uchazeče o zaměstnání a stala jsem se definitivně vnitřně svobodnou bytostí. Zabouchla jsem dveře úřadu práce, na chodníku jsem provedla krátkou taneční kreaci a s lehkostí v duši jsem kráčela domů. Bylo mi úlevno, že jsme s úřednicí přestaly hrát hru, kdy úřednice předstírala, že mi hledá práci a já jsem předstírala, že chci úporně sehnat zaměstnání. 

up2

Nicméně moje několikaleté docházení na tento bohulibý ústav mi přineslo i zajímavé zkušenosti a poznatky. Při čekání, kdy jsem sledovala světelnou tabuli, než vyvolají moje číslo (jak příhodné - člověk = číslo), jsem pozorovala dění na chodbách úřadu. Vypozorovala jsem, že minimálně polovina lidí vcházela do dveří kanceláře v předklonu. Opravdu v předklonu. Zaťukali na dveře, ohnuli se v pase a s otázkou, zda neruší, se pokorně vplížili do kanceláře. Škoda, že jsem neviděla, co se dělo uvnitř. Skoro bych tipovala, že se slovy Vaše blahorodí tam úřednici líbali nohy. Až mě děsí, jako máme naprogramovanou posvátnou úctu k úředníkům všeho druhu. Klepou se nám nohy, zda jsme vyplnili správně všechny kolonky, máme strach, abychom neprošvihli termíny podání, přihlášení, odhlášení či evidence, abychom nalepili kolek na správnou stranu dokumentu.

up1

"Vy už nepracujete od roku 2012", řekla mi úřednice a pátravě se na mě podívala přes silné brýle. "Budete se divit", odpověděla jsem, "ale já pracuju. A docela dost a i o víkendech. S tím rozdílem, že za to nedostávám peníze." Úřednici se zasekl dvoucentimetrový červený nehet mezi klávesy a podívala se na mě způsobem, jako se dívají návštěvníci ZOO na obzvlášť exotické zvíře. Než stačila reagovat, zeptala jsem se: "A co vy, baví vás práce, kterou děláte?" "No jistě", odvětila, "pomáhám přece lidem". 

Jak drahá je tato pomoc, jsem zijistila brzy. Dala jsem si práci a vyhledala jsem si výdaje na státní politiku zaměstnanosti (zaokrouhleno na miliony). Údaje jsou za rok 2017.

  1. Prostředky ze státního rozpočtu na zaměstnanost  35 mil.
  2. Prostředky z EU na politiku zaměstnanosti 493 mil.
  3. Tvorba nových pracovních míst (z EU) 943 mil.
  4. Výdaje na rekvalifikaci 174 mil.
  5. Cílené programy zaměstnanosti 701 mil.
  6. Výdaje na veřejně prospěšné práce 2 242 mil.
  7. Podpora zaměstnanosti pro zdravotně postižené osoby 5 720 mil.
  8. Příspěvky zaměstnavatelům, když zaměstnají uchazeče o práci 1 500 míl.
  9. Platy pro 9000 zaměstnanců úřadu práce při průměrné mzdě 28000 za rok 2017 3 000 mil. 

Do rozpočtu nejsou započítány náklady s provozem a údržbou budov ani podpory v nezaměstnanosti.

Celkem výdaje na nezaměstnanost 14 808 000 000 (čtrnáct miliard osmset osm milionů korun českých)

Počet nezaměstnaných v roce 2017 byl přibližně 210 000 osob.

Výdaje na jednoho nezaměstnaného tedy vychází 70 514 korun českých.

STAČÍ VÁM TO?

Bezdomovci