Setkání na Malé Atlantidě 18,.19.8.2018

Úvaha nad střídáním letního a zimního času

Změna času jako nástroj sytému

Podle záznamů je to už 101 let, kdy byl v Čechách zaveden letní čas. Tedy dost dlouhá doba na to, abychom si na to "zvykli". Proč tedy stále střídání času dělá lidem potíže? Je to podobné, jako kdyby se půl roku jezdilo na křižovatkách na zelenou a druhý půlrok na červenou. Vždycky nějakou dobu trvá, než si na nový systém zvykneme a po tuto zvykací dobu jsme zmatení a dochází ke karambolům. Se změnou času se narušuje náš birymtus, vzniká tělesná a psychická disharmonie. A disharmonie sebou nese poruchy tělesného a psychického stavu. Těla na všech úrovních (tělesné i jemnohmotné) musí vydat spoustu energie, aby dosáhla zpět harmonického stavu. Někomu to trvá krátkou, jinému velmi dlouhou dobu. A kdo si přeje, aby byl náš život v disharmoniii, abychom měli problémy sami se sebou a pozastavil se náš harmonický vývoj? Odpověď je zcela jasná - je to jeden z nástrojů "systému", temných elitních sil. 

Jak se proti tomu bránit? 

Především si uvědomit pravý účel změny času. V den, kdy se mění čas, si dát volnější režim. Večer se uvést do zklidněného stavu vědomí a v duchu si přeříkat například: změna času na mě nebude mít žádný negativní vliv, moje těla na všech úrovních se během krátké doby uvedou do harmonie a souladu s novým nastavením času.

Možná se blýská na lepší časy, neboť v polském Sejmu je již podán návrh na zrušení střídání letního a zimního času. Třeba se i u nás najde politická strana, která si tak důležitou věc dá do svého programu. Skupina europoslanců se pokouší o totéž. Aktuálně je posílána do našeho parlamentu petice za zrušení střídání času. Připojit s můžetezde: Petice za zrušení střídání času

střídání času

Jak to dělají?

Zamysleli jste se někdy nad tím, jak se dosáhne toho, aby se v jedné milisekundě v celé Evropě posunul čas? A to i v případě, že změna probíhá pokaždé v jiný datum? Že se posunou hodiny v kancelářích, na nádražích, ve školách, v provozech a továrnách v jeden okamžik? Najednou máme změněný čas na mobilech a počítačích a to i v případě, že nejsou připojeny k internetu? Pouze časoměřiče, které NEJSOU PŘIPOJENY K ELEKTRICKÉ SÍTI, se musí posunout ručně. A jsme u podstaty věci. Impuls ke změně času se nějakým způsobem posílá přes elektrickou síť. Dobrá. A tím se nabízí otázka, co všechno ještě lze posílat (a pravděpodobně se posílá) rozvodnou elektrickou sítí. Jaké pulzy k nám vyzařují přes naše rychlovarné konvice, ledničky , klimatizace? A když to jde tam, musí to jít i zpátky, pravděpodobně forou sbírání informací o nás.

Jak se bránit?

Proveďte mentální vyčištění prostoru, kde se zdržujete. Umístěte do prostoru krystal či orgonit, který entálně naprogramujete na pohlcování všech druhů škodlivých záření.