Setkání na Malé Atlantidě 18,.19.8.2018

Více o terapii vzácnými plyny

Zařízení s inertním plynem obsahují vzácné plyny pod vysokým tlakem, které mohou být při vystavení magnetické stimulaci použity při alternativním léčení. Stlačené inertní plyny, které jsou vystaveny působení magnetických nebo elektrických polí, mají za následek biologické účinky. 

Osvětlovací zařízení s inertním plynem  (například neonová zářivka) jsou známy již více než 30 let. Mnozí považují inertní plyny za evoluční prostředky k dosažení rychlého hojení v biologické hmotě. Navzdory některým rozsáhlým pozorováním, která byla učiněna při aplikaci těchto zařízení na specifické případy onemocnění a bolesti, nejsou vědecké nebo zdravotnické komunity ochotni toto přijmout kvůli nedostatečnému porozumění mechanismu, jakým pracují. 

Inertní plyny pracují na základě magnetického pole, které se aplikuje na inertní plyn nebo kombinaci inertních plynů pod vysokým tlakem. Touto stimulací dojde k vyzařování paprsku, který přenáší koncentrovanou etherovou energii. Ta může být pak využita terapeuticky. 

S existencí éteru (nebo také AEther) má vědecká komunita problém, ale možná jenom není jasně pochopena. Moderní vědecká teorie o hmotě je zkoumána ve velkých experimentech s Hadronovým urychlovačem ve Švýcarsku, které mohou odhalit energetický éter (a nikoli myšlenku zastaralých částic). Ve skutečnosti může být éter zaměňován s moderní vědeckou teorií Temné energie, která tvoří základ veškeré hmoty a energie ve vesmíru. Diskutujeme o mechanismu, kterým tato neuvěřitelná zařízení pracují.

Co mohou zařízení dokázat

Tento přístroj dokáže dosáhnout mnoha věcí. Níže je uvedený zkrácený seznam několika prokázaných účinků zařízení na inertní plyny:

 • Regenerace tělesných tkání (např. zesílení zubů, kyčlí, kostí, kůže a dalších tělesných částí)
 • Odstranění jizev
 • Zrychlená doba zotavení po zranění (např. vyvrtnutí, vykloubení, podlitiny apod.)
 • Neutralizace některých virů (např. Cytomegalový virus (CMV))
 • Úleva od syndromu chronické únavy
 • Pozitivní účinky u některých lidí s rakovinou
 • Pozitivní účinky u některých lidí s epilepsií
 • Zmírňuje bolesti z běžných onemocnění
 • Poskytuje úlevu od bolesti hlavy a migrény
 • Stimulace psychických schopností
 • Výrazná úleva od nespavosti
 • Uvolnění negativních forem myšlení
 • Zlepšená odolnost, uzemnění a energetická úroveň
 • Vylepšená paměť
 • Zlepšený atletický výkon

 

 

Důležité -  lékařské odmítnutí odpovědnosti

Není určen k léčbě onemocnění, podpory nebo udržení lidského života nebo k předcházení narušení lidského zdraví; pouze pro vlastní vzdělání a výzkumné účely.

Nejsme lékaři a v souvislosti se zařízením na inertní plyny nevznášíme žádné zdravotní tvrzení. 

 

 Lidské éterické tělo

Lidské éterické tělo

Éterické tělo je první nebo nejnižší vrstva lidského energetického pole (aury). Říká se, že je v bezprostředním kontaktu s fyzickým tělem, aby ho udržovalo a připojilo ho k "vyšším" tělům. Éterické tělo "rozšiřuje" obrys fyzického těla až o 5cm  a ti, kteří ho vidí, ho popisují jako modravě šedou barvu nebo stín.

Lidské energetické pole je složeno z nejméně sedmi po sobě následujících vrstev rostoucí vibrační energie. Tělo a jeho energetické pole protíná sedm tornádovitých energetických vírů nazývaných čakry. Tyto čakry přeměňují vysokou vibrační energii na energii, kterou tělo může asimilovat. 

Naše energetická síť obsahuje silový sloupec v oblasti páteře zvaný sušumna, který přijímá energii z čaker a přenáší ji do těla. Akupunkturní body a meridiány slouží jako energetické potrubí, přinášející staženou energii na úroveň konkrétních orgánů.

Nerovnováhy nebo blokování v energetické síti zapříčiňují nemoci. V podstatě má onemocnění původ v energetickém poli, který se postupně projevuje na úrovni molekul, buněk a tělesného systému.

V energetickém poli nejblíže tělu, tedy v éterickém těle, je obsažena šablona nebo také plán pro fyzické tělo,. Dá se říci, že éterické tělo duplikuje každou tělesnou buňku a orgán. Tato energetická šablona je zodpovědná za růst, vývoj a opravu fyzického těla. Pokud je tato šablona zkreslena, bude její fyzický produkt, tělo, také v jistém smyslu zkreslen. To je například velmi zřetelné u zranění a úrazů. Vzhledem k tomu, že fyzické tělo interaguje s jeho vyšší vibrační verzí, jak se zranění vyvíjí v průběhu času na chronické zranění, zkreslená fyzická podoba bude natištěna do energetické šablony vyšší úrovně. Stává se pak mnohem obtížnějším, aby se uzdravení uskutečnilo výhradně se zaměřením na fyzickou rovinu. Protože čas má tendenci zablokovat zranění uvnitř energetického pole, čím dříve se terapie provede, tím lépe. Nakonec emocionální vzpomínky spojené s negativními úrazy jsou uloženy uvnitř buněčných energetických polí. Když se tato negativní energie odstraní, tělo se uzdraví rychleji. 

Éterické tělo a éter

Každá část fyzického těla má v energetickém poli vyšší vibrační složku (nazývanou para), jako je para-mozkový, para-oční, para-kosti, para-kůže a para-mícha.

Naše vyšší vibrační šablona naší genetické DNA má informační vzory, které vytvářejí kompletní a celé fyzické tělo, včetně regenerace poškozených složek. V zásadě se tento regenerační potenciál projevuje ve fyzické, jestliže v našich energetických polích a v celoplošných negativních systémech může být vybudována dostatečná éterická energie (např. Někdo s poškozenou míchou může negativně tvrdit, že "už nikdy nebudu chodit") které zabraňují předávání kódovaných vibračních informací do šablony, jsou demontovány a nahrazeny vírou hojení a obnovenou celistvostí. 

Ve srovnání s ostatními prvky mají inertní plyny dodatečnou energii, která je udržuje ve vyšším vibračním a plynném stavu. Ačkoli prvky s vyšší molekulovou hmotností mají tendenci být kapaliny nebo pevné látky, existují jako plyny xenon a krypton s molekulovou hmotností větší než železo, nikl, měď a zinek. To vyžaduje, aby byli ve vyšším vibračním stavu, což se zajistí dodatečnou energii.

Helium má také vlastnosti, které jsou v rozporu s tím, co by bylo možné očekávat ve srovnání s jinými prvky. Konkrétně je hélium obtížné zmrazit bez ohledu na to, jak nízká je teplota. Dokonce i když je odstraněna prakticky veškerá tepelná energie, helium si nějak zachová dostatečnou vibrační energii, která mu brání vstoupit do pevného stavu.

MECHANISMUS, POMOCÍ KTERÉHO FUNGUJÍ ZAŘÍZENÍ s INERTNÍM PLYNEM

Předpokládá se, že primární body umístěné v jádře inertních plynových prvků vytvářejí energii, která udržuje těžší inertní plyny v plynném stavu. Aby se využila energie vyrobená těmito primárními body inertního plynu, byly konstruovány zařízení, ve kterých je směs inertních plynů natlakována a magneticky stimulována. Tato stimulace přitahuje primární bod od jádra, které za normálních podmínek absorbuje staženou primární energii. Tato energie se nyní uvolňuje do okolního prostoru a je tedy k dispozici pro léčebné účely. 

Naše DNA obsahuje matrice, podle kterých bychom měli být schopni regenerovat fyzické tělo stejně jako obnovit chybějící části těla. Nemůžeme to běžně dělat, protože nemáme dostatek  Aetheric Fluidium, neboli surovou energii / látku, která je k tomu nutná. Respektive tuto regenerační energii jsme nuceni směrovat do mnoha dalších věcí. Proto jsou stimulované inertní plyny výborným nástrojem pro využívání Aetheric Fluidium potřebného k dosažení hojení.

Zařízení s osvětlením inertním plynem

Přístroje se stimulovanými inertními plyny, zejména ty, které obsahují xenon, mohou přispět k vytvoření éterického surového paliva potřebného pro regeneraci poškozených tělesných tkání. Samo o sobě však toto éterické palivo je neutrální. Stejně jako amorfní hlína, která je prostřednictvím hrnčířského vědomí přeměněna na umělecké dílo, je to řízené vědomí celistvosti, které vytvoří jeho fyzický projev. Negativní modely přesvědčení, které visí kolem v energetických polích, budou silně filtrovat tyto silné, uzdravující energie. 

V podstatě dodatečná éterická energie usnadňuje přenos vhodných vzorů z naší DNA šablony do fyzikálních struktur. Intervenčním materiálem je energetické tělo. Zařízení s inertním plynem vytvářejí specifickou surovinu, z niž bude fyzické tělo čerpat energii pro své uzdravení.

Energetická pole využívají éterickou energii jako prostředek komunikace, který se pohybuje od nefyzických vibračních úrovní do fyzikálních a zpět do nefyzikálních. Pokud je k dispozici dostačující přebytek éterické energie a může být vhodně nasměrován, dochází k přelivu, které se dostane do nejslabších oblastí těla.