Setkání na Malé Atlantidě 18,.19.8.2018

Vlastnosti jednotlivých vzácných plynů

PRAKTICKÉ POUŽITÍ RŮZNÝCH vzácných PLYNŮ

 

HéliumHÉLIUM

Výzkum energetického pole, který produkuje Helium, naznačuje, že je užitečné pro řešení problémů s napětím, bolestem hlavy a migrénou. Bylo také zjištěno, že je užitečné pro zvýšení energie, nespavost a urychlení opravy těla z traumatu (např. Vyvrtnutí, modřiny, dislokace atd.).

Napětí hlavy a migrény

Pokud se voda vystaví účinkům energetického pole z helia přibližně po dobu 15 minut a voda se poté vypije, bolesti hlavy do půl hodiny odezní. Příčinou migrény je napětí a stres, který blokuje životní energii ve spodní části těla a tato energie nemůže být uvolněna přes korunní čakru. Požitím této vody energetizované héliem se horní část hlavy uvolní a bolest může odejít.

Energetický zvedák

Jiní vědci prokázali, že když se voda, která byla vystavena energetickému paprsku hélia, vypije dochází k energetickému nabití organismu.

Nespavost

Pokud jste v blízkosti zařízení se stimulovaným heliem, dochází k harmonizaci spánkového režimu.

 

NeonNEON

Výzkum energetického pole, který produkoval Neon, naznačuje, že je obzvláště užitečný pro řešení otázek týkajících se oblasti dolní části břicha, které nepocházejí z patogenních organismů. Otevírá kořenovou čakru.

Čakra na bázi páteře je zodpovědná za udržování energie hlavních orgánů v této oblasti, včetně ledvin, močového měchýře, reprodukčního traktu a páteře. U jedinců, u kterých došlo v minulosti k fyzickému traumatu nebo poruše, budou mít v této oblasti blokovaný tok energie, zejména v případě, že zažívají mentální nebo emoční stres. Tento bok pomůže uvolnit pobyt v blízkosti zařízení, které obsahuje neon.

Použití neonu pro zmírnění problémů s dolní částí břicha

Stejně jako u zařízení s héliem je voda dokonalým prostředkem pro nesení energie z neonového paprsku. Tím, že vystavíme neónovému paprsku vodu po dobu 15 minut tuto ozářenou vodu poté vypijeme, může dojít k odstranění problémů v dolní části břicha. Neon nás spojuje se zemskou energií. Neon je vhodné použít při reprodukčních a sexuálních problémech. U mužů zlepšuje erekci a upravuje počet životaschopných spermií a u žen schopnost otěhotnět. Je znám případ, kdy se žena zbavila rakoviny děložního čípku poté, co absolvovala terapie se stimulovaným neonem s podílem xenonu.

ArgonARGON

Zkoumáním Argonu a Kryptonu se ukázalo, že jsou užitečné při ničení negativních forem myšlení. Argon se používá pro řešení myšlenkových forem vytvořených v současném životě a Krypton pro řešení myšlenkových forem vytvořených v minulých životech, které jsou v nás stále přítomny. Při používání tohoto zařízení se svět zdá šťastnější. Rodiny a domovy mají mnohem šťastnější pocit.

O negativních myšlenkových formách

"Myšlenky jsou energetické vzory, které vznikají v důsledku zneužívání myšlenek a emocí člověka. Konkrétně, jakékoli negativní emoce, jako je nenávist, zármutek, rozhořčení, starosti nebo strach, promítnou do éterického těla vzorek, který je vibračně na stejné úrovni jako tyto myšlenkové formy. Pokud jsou dostatečně intenzivní, mají tendenci být přitahovány zpět do těl jejich původců, a výsledkem je, že tyto formy nakonec nějakým způsobem souvisejí s jedním nebo více hlavními orgány nebo systémy těla. V souvisosti s tím obvykle dochází k nějaké chronické nerovnováze, nemoci nebo postižení. " Maurice B Cooke, další království, Marcus Books 1981  Negativní forma myšlení je jako program, jako páska, která v nás běží znovu a znovu a která se usazuje v éterickém těle. Použitím inertních plynů Kryptonu a Argonu zjistíme, že se mohou tyto negativní formy myšlení rychle vymazat. Je potřeba počítat s tím, že po vymazání negativních myšlenkových forem dojde k dočasnému zhoršení symptomů nemoci. Za 2-4 dny pak dojde ke zlepšení na fyzické úrovni.

Kombinace Argon / Krypton má schopnost zničit artritickou myšlenkovou formu, která způsobuje akumulaci toxinů v bolestivých kloubech. Je však třeba poznamenat, že k vyléčení artritidy je potřeba změnit postoj k vyhroceným vztahům vůči jiné osobě nebo objektu. V opačném případě bude nemoc vyléčena jen dočasně Opět se bude v raných stádiích léčby vyskytovat bolestivost, protože organismus bojuje s toxiny. Účinnost argonu byla rovněž prokázána jako účinná při léčbě kožních onemocnění.

KryptonKRYPTON

Krypton zlepšuje psychické schopnosti. Lidé, kteří pravidelně absolvují terapii s použitím kryptonu, obecně zaznamenávají, že se jim začínají objevovat vize v oblasti třetího oka. Také byl popsán případ vyléčení epilepsie. Zdá se, že Krypton zlepšuje funkci mozku, paměť a koncentraci. Vyvažuje to, co se děje na psychické úrovni s vědomou úrovní. 

Stejně jako schopnost rozbít negativní formy myšlení, má krypton schopnost prohlubovat meditativní stavy. Lidé mohou dosáhnout schopnosti telepatie a pracovat na vyšších mentálních úrovních. Zdá se, že samotný Krypton je spjat s psychickými schopnostmi a schopností vnímat jiné dimenze - zejména aurické vidění. Někteří lidé ho používají čistě pro rozvoj třetího oka

Dále má krypton schopnost  vyčistit energii v místnosti, protože produkuje více éterické látky. Můžeme to nazvat éterickým čistidlem. Jiní používají kryptonové zařízení k vyčištění a čištění krystalů od nežádoucích energií.

XenonXENON

Regenerace opotřebovaných, nadbytečných nebo degenerovaných tkání všeho druhu. Tělo je přirozeně schopné opravování zlomených kostí, hojení otevřených ran a eliminace virů,bakterií apod., Ale nebude provádět úkoly kosmetické povahy, jako je přeměna jizvy na normální kůži, zvětšení ztracených prstů, paží a podobně. Tělo je schopno regenerovat tkáň úplně, ale v mnoha případech je to narušeno;

  • myšlenkovými formami
  • stravovacími návyky a životosprávou, které "vycucávají" rezervy tělesné energie. Tělo pak nemá dostatečnou energii k opravám na fyzické úrovni a stoprocentní regeneraci

Typicky se Xenon mísí s různými jinými plyny, aby se soustředil na konkrétní části těla. Jednotlivé kombinace xenonu s jinými inertními plyny, byly pozorována zlepšení v oblasti kostí, kyčelních kloubů, kožní onemocnění, plicních chorob.

Pokud xenonovou terapii absolvuje zdravý člověk, může pocítit stav lehkosti a zvýšené energie.