Setkání na Malé Atlantidě 18,.19.8.2018

Vše má svůj účel

Když se narodíte, jste již naprogramováni vnímat realitu a interpretovat svoji zkušenost velmi omezeným, ale intenzivním způsobem.

psych11

Sny a bdělý stav

Uvažujete-li o smyslu své existence, berete v úvahu pouze svůj každodenní život v bdělém stavu. To je velká chyba, protože i ve snech máte určité cíle, využíváte jiné části své podstaty. Úsilí a práce ve snu jsou stejně platné jako v bdělém stavu.

Tělo není loutka

Vaši vědci nakonec dospějí k poznání, které filozofové znali už staletí, že mysl dokáže ovlivňovat hmotu. Odhalí schopnost mysli vytvářet a formovat realitu. Vaším nejbližším prostředím je vaše tělo. Není to loutka, ve které jste uvězněni, ale obal existující mimo vás. Vaše tělo není krásné ani ošklivé, zdravé ani nemocné, pomalé ani rychlé, nebylo vám přiděleno v okamžiku narození. Vytváříte jej svými myšlenkami a emocemi. Vaše osobní prostředí je taktéž jejich materializaci. Doslova řečeno, „vnitřní já“ formuje fyzické tělo svými myšlenkami. Vy sami si ho pěstujete, jeho podoba dokonale odráží váš vnitřní stav. Z částic si stavíte tělo, které si přivlastňujete. 

Každá emoce má svoji EM realitu

Každá emoce a myšlenka má svoji vlastní, jedinečnou elektromagnetickou realitu. Ta se mísí s ostatními podle různých odstínů své intenzity. Trojrozměrné objekty vznikají podobným způsobem jako obrazy. Nejste-li naladěni na takovou frekvenci, nebudete schopni vnímat fyzické objekty. Každý z vás nevědomě přeměňuje složité elektromagnetické jednotky ve fyzické předměty.  Síla a stálost fyzické podoby závisí na intenzitě myšlenky nebo emoce.

psych12

Čas je klam

Čas není řada po sobě jdoucích momentů. Slova, kterými hovoříte, činy, které konáte, jen zdánlivě probíhají v čase, stejně jako židli nebo stůl jen zdánlivě pozorujete v prostoru. Tento klam je součástí velmi složitých rekvizit, které jste si předem sestavili a které musíte brát za skutečné. Čtyři hodiny odpoledne, to je pro vás naprosto jasný pojem. Můžete říci příteli: „Sejdeme se ve čtyři na rohu, nebo v restauraci na kávu, na kus řeči, nebo na večeři.“ A on bude vědět přesně, kdy a kde vás najde. Sejdete se i přesto, že čtyři hodiny odpoledne nenesou žádný podstatný význam, jde pouze o smluvenou dohodu. Jdete například do divadla, je devět večer, ale scéna na jevišti se odehrává v ranních hodinách, herci snídají a vy to přijímáte jako součást hry. Také předstíráte, že je ráno.

Subordinační body

Váš fyzický svět závisí pouze na vaší existenci a soustředění se na něj, neobsahuje žádné pevné objekty, šířku ani hloubku. Ve stejném „prostoru“, jako je váš svět, existují i další druhy vědomí. Nevnímají vaše fyzické objekty, protože jejich realitu tvoří jiné struktury iluzí. Nevnímáte je a ony nevnímají vás. To je všeobecná pravda. V jistých okamžicích se tato vědomí prolínají. Tyto okamžiky si samy o sobě neuvědomujete. Jsou to jakési body, které lze nazvat dvojitou realitou, protože obsahují velký energetický potenciál. V těchto bodech se různé roviny reality prolínají. Lze je rozlišit jako koordinační body, zdroje fantastické energie, a subordinační body, kterých je nekonečně mnoho. 

Existují čtyři základní koordinační body, které protínají všechny roviny reality. Ty slouží jako kanály, kterými prochází energie neviditelnou cestou z jedné reality do druhé. Také fungují jako transformátory, které neustále přeměňují energii na tvůrčí sílu. Váš prostor je hustě poset subordinačními body, sloužícími k přeměně myšlenek a emocí na fyzickou hmotu. Jakmile myšlenka nebo emoce dosáhne jisté intenzity, automaticky přitáhne energii jednoho z těchto subordinačních bodů, je nabita a zvětšena, i když ne rozměrově. Tyto body souvisí s časem a prostorem, vašimi slovy. Některé z nich existují v čase a prostoru. Některé jsou vodivější než ostatní, takže nabíjejí myšlenku i hmotu, jsou vysoce nasyceny. To znamená, že například stavba vydrží déle a myšlenky uspořádané do formy budou relativně nekonečné. Nejlepším příkladem jsou pyramidy.

Subordinační a koordinační body jsou ohniska energie. Jsou menší než jakékoli částice, které vaši vědci dosud objevili. Tyto zdroje čisté energie je však nutné aktivovat. Do té doby zůstává jejich energie nevyužita a nelze ji aktivovat fyzicky. (21.50) V okolí všech koordinačních i subordinačních bodů dochází ke změně přitažlivých sil, takže podle vašich fyzikálních zákonů zde vzniká kmitání, vlnění. Subordinační body jsou také zdroje energie, která formuje realitu a její projevy. Hlavní rozdíl mezi koordinačními a subordinačními body je v množství energie.  Tyto body, ohniska energie, jsou aktivovány emocemi. Vaše emoce nebo pocity aktivují tyto body, ať už si to uvědomujete, či nikoliv. Myšlenka nebo pocit získává další energii, čímž se zrychluje jejich promítnutí do fyzického světa. Nezáleží na charakteru pocitu, pouze na jeho intenzitě.

Tyto body jsou jako neviditelná ohniska energie, která se aktivují, spojí-li se s dostatečně intenzivním emocionálním pocitem nebo myšlenkou. Zároveň posilují to, co je aktivuje. Za určitých podmínek se srážejí v hmotu. Dosáhnou-li tyto elektromagnetické jednotky dostatečně vysoké energie, automaticky
aktivují subordinační body, o kterých jsem hovořil. Čím intenzivnější emoce nebo myšlenka, tím rychleji se promítá do hmoty.

psych22