Setkání na Malé Atlantidě 18,.19.8.2018

Výzva Arkturiánů

Výzva – Lidstvo, připrav se!

(hovoří k vám multidimenzionální hvězdná bytost):

Galaktické společenství vám přináší informace k některým blížícím se událostem, které se týkají změny kolektivního genomu DNA. Jsme společenstvím Arkturiánských hvězdných bytostí a jsme současně členy Galaktické federace Světla, která napomáhá přechodu všech životních forem na planetě Zemi do vyšších dimenzionálních frekvencí. Jsme vděční, že máme možnost k vám promluvit touto cestou a žádáme vás, abyste předali tuto zprávu všem, kteří jsou připraveni ji přijmout.

Za 3 týdny (od 27.9. = přibližně uprostřed října) začne kosmická událost, na kterou se lidstvo musí připravit. Na Zemi dochází k přechodu na frekvenci 4. dimenze a tato událost ovlivní stabilitu vaší planety. Lidské vědomí se musí připravit na určité události, které se budou projevovat prostřednictvím zvláště neobvyklých jevů na obloze. Je nutné, aby lidé při těchto jevech nepociťovali strach. Galaktická intervence do běhu událostí na Zemi se stala nutností, abychom lidstvu a planetě Zemi (Gaia) pomohli udržet tempo se vzrůstající rychlostí další vlny vývoje, která probíhá celým Kosmem. Rychlost tohoto vývoje, jak právě probíhá na vaší planetě, se dostává do stavu extrémní akcelerace a v důsledku toho do stavu přetížení.

Čas začal kolabovat mnohem rychleji k bodu kosmické neutrality a lidstvo musí dramaticky zapracovat na své schopnosti integrovat nové frekvence. Proto přicházíme s touto výzvou.Protože to, co přijde, otřese jádrem života tak, jak ho znáte.

(Tatance je ukazováno velké množství vesmírných lodí, které začínají kroužit kolem Země, a které se zjevují jakoby odnikud. Zastavují se na určitých místech a zůstávají stát. Frekvence těchto kosmických lodí začíná působit na frekvenci planety Země. Tyto lodi vytvářejí silové pole - tlumící síť, jejímž úkolem je snížit jakýkoli vibrační šok, který má být důsledkem dále popisovaného dění...)

Začínají se odehrávat události, které ovlivňují magnetismus planety Země. Země se totiž začíná přesouvat do jiného vibračního prostoru (4. dimenze). Začíná totiž prolétat oblastí, která je domovem jiných nebeských těles a forem života, které představují potenciální vibrační nebezpečí při jejím průletu tímto prostorem.“

(Tatance je ukazováno, jak je Země (Gaia) nucena se začít převibrovávat z frekvence 3D na 4D, kde mají svůj domov planety, které nejsme schopni na naší obloze standardně vidět, jako např planeta Nibiru (existují na úrovni, která je zraku 3D neviditelná). Tyto planety a asteroidy budou při jejím průletu tímto koridorem ovlivňovat Zemi, zvláště vibračně a energeticky, a bude to pro ni velmi náročná cesta.)

Současně je generováno mnoho frekvencí, ale také informačních a datových podnětů, které mají lidstvo odvést od pozornosti na to, co je v tuto chvíli opravdu DŮLEŽITÉ. Na Zemi se v tuto chvíli děje mnoho věcí, které mají udržet pozornost lidstva odkloněnou jinam, aby zůstalo nepřipravené na skutečné výzvy, které se chystají. Je životně důležité, aby lidstvo začalo hlouběji vnímat a naslouchat. Tisíce našich lodí a všechny bytosti na nich se shromáždily ze všech koutů Galaxie, aby tomuto přechodu napomohly. Je v nejvyšším zájmu Země (Gaie) a všech hvězdných národů - které z ní vzešly a které se skrze ni vyvíjejí - aby bylo této nádherné hvězdné bráně, kterou Země je, pomoženo v těchto rychle se blížících změnách.

PŘIPRAVTE SVÁ FYZICKÁ TĚLA

Nejlepší způsob je půst. Zahajte co nejdříve přerušovaný půst, který umožní rychlou změnu vaší frekvence. Půst umožní, aby mohla být energie, kterou obvykle využívá vaše trávící soustava k metabolickým procesům, přesměrována k posílení vaší nervové soustavy. V tuto chvíli je žádoucí nejméně 16-ti hodinová přestávka mezi jídly, aby byly umožněny intervence z naší strany, které mají umožnit instalaci všech nutných aktualizací v nervové soustavě lidstva, které následně umožní, aby došlo k harmonizaci lidského těla s novou frekvencí, která bude nutná a nevyhnutelná, jakmile se Země hlouběji zanoří do koridoru, který se vyznačuje vysoce odlišným magnetickým polem, vysokou radiací a fotonovou aktivitou. Tyto aktualizace jsou prováděny holografickou formou s využitím skupinových templátů lidské duše. Hvězdné bytosti tak dávají do služby lidstva své léčivé schopnosti, aby lidstvo radikálně posunuli v jeho vývoji, aby bylo schopno se vyrovnat s těmito vibračními změnami. Vaše tělesné systémy tedy procházejí doslova manuálně prováděnou aktualizací. Musíme v lidském těle zasahovat do organických procesů, které už by samy o sobě nestihly u lidstva aktivovat včas a v optimální míře lidskou DNA tak, aby byla schopna bez poškození zpracovat tak obrovské zvýšení frekvence. Bylo nám uděleno speciální povolení a pověření, abychom zasáhli přímo do procesu uvědomění lidstva (jeho probuzení) a abychom napomohli znovu propojit některé templáty, protože organický proces vzestupu a evoluce lidstva byl zmanipulován, a to za hranici schopnosti lidstva tento zásah bez pomoci zvrátit nebo překonat. Proto je vyžadována naše pomoc, abychom zajistili bázi, která umožní proudění a přijetí vysokých frekvencí a intenzivního světla do lidských těl i do těla Země, čímž budou umožněny změny, které ovlivní vývoj vaší planety v nadcházejících týdnech a měsících. Na těle vaší planety Země se také stále nacházejí místa, která jsou ve velmi špatném stavu. Pokud Gaia nebude schopna své frekvence zvýšit (kvůli své frekvenční hustotě nebo kvůli traumatickým blokádám), nastanou na Zemi na biofyzické úrovni kataklyzmatické události. Tělo vaší Matky Země teď potřebuje velkou pomoc, aby byla schopna sebou nechat tyto vysoké frekvence proudit s lehkostí. Pracujeme s nejvyšším stupněm nasazení na tom, abychom při průletu Země (Gai) touto zónou 4D, která je zónou přechodu, podpořili integritu jejího těla. Připravte se na určité na nebi pozorovatelné jevy. Naprosto nepůjde o to, že se mimozemské civilizace nechávají konečně poznat. Jedná se o intervenci spojenců, aby v obrovském množství pomohli Zemi a lidstvu v kritickém okamžiku jejich vývoje.

Už bylo řečeno, že existují pozemské zdroje, které se snaží odpoutat vaši pozornost falešnými poutači/událostmi. Většina lidstva proto teď hledí hlavně dolů a zabývá se děním na Zemi, a zatímco se soustředíte na dramatické konstrukty tam venku, naprosto netušíte, co se ve skutečnosti odehrává ve vás a co se děje v celém Kosmu.… DRUHÁ VLNA, NEVYSVĚTLENÉ VÝBUCHY, POLITICI, KTEŘÍ V MÉDIÍCH PŘEDSTÍRAJÍ, ŽE JSOU RIVALY … DISTRAKCE… ODLÁKÁNÍ POZORNOSTI…

Je nesmírně důležité v tuto dobu správně rozlišovat, protože manipulace prostupuje úplně vším. Začněte hodnotit informace na základě jejich vibrační rezonance, to je dnes základ práce s daty. Připravte se. A poznáte okamžik, o kterém zde mluvíme. Anebo váš zájem v poslední době směřoval spíše dovnitř a na oblohu? Neměli jste pak pocit, že slunce zapadá jakoby na jiném místě než jindy? Anebo že má zvláštní odstín? Jsme to MY, kdo obracíme vaši pozornost do vašeho nitra nebo na oblohu. Nespouštějte z nebe oči! Tam najdete znamení. Zůstávejte propojeni se svým Srdcem a umožněte nám, abychom vám – lidstvu – pomohli zharmonizovat vaši energii a posílit vaši nervovou soustavu. U většiny lidí musí aktualizace jejich systému, jak o nich tady mluvíme, proběhnout ve spánku, tedy ve stavu nevědomí, protože tato přenastavení často doprovázejí symptomy jako jsou nekontrolované pohyby těla, křeče a záškuby, třes a chvění, pocity zimy nebo horkosti, a to všechno může být při vědomí příliš intenzivní, zahlcující a může to zbytečně vzbudit strach. Někteří z vás už tyto fyzické změny a aktivace pocítili ještě předtím, než se k nim dostal náš vzkaz. Doporučujeme vám proto, abyste při tomto procesu, který je skutečně tělesný, co nejvíce odpočívali a umožnili tak, aby byl dokončen bez zbytečných překážek a bloků z vaší strany. Udělejte vše proto, aby mohl download nových nastavení do vašich tělesných soustav hladce proběhnout.

Tento vzkaz je prostoupen kódy Světla. Žádáme vás, abyste fyzickou formu těchto slov uvedli do pole kolektivního lidského vědomí. Umožníte tím uskutečnění a směrování tohoto vibračního přenosu. Naší drazí a milovaní, neobávejte se, vy sami nemáte moc ani kontrolu nad tím, kdo tento vzkaz uslyší, uvidí nebo jeho další předávání ukončí. Přesto vás žádáme jako lidstvo o součinnost a věříme ve vaši účast na tomto procesu.

Děkujeme vám !

GALAKTICKÁ FEDERACE SVĚTLA

Tatanka Nehweh za Společenství Arkturiánů (hvězda Arcturus) 19. září 2020