Setkání na Malé Atlantidě 18,.19.8.2018

Komunita Malá Atlantida

"A toto je ta zem, kde pravda skrze slovo bude proudit ven."

Kdo ví, jak žili naši pradávní předkové Arijové potažmo Hyperborejci? Jaké měli sociální uspořádání, jaká měli řemesla, zemědělství, zda obchodovali, měli armádu a jakou? Jakou měli technologii a s jakými fyzikálními zákony pracovali? V písemné formě se nezachovali nic,  a pokud zůstaly nějaké artefakty,  jsou uloženy v tajných sejfech a obyčejný člověk se k nim těžko dostane. Vše ale máme uloženo ve své buňkové paměti. Dali jsme si za úkol se k těmto informacím postupně dostat a pokud to jen trochu půjde, naplnit je v běžném životě. 

komunita

Zatím jsme vypracovali určité zásady, podle kterých se snažíme žít. Nazvali jsme to

princip života MALÉ ATLANTIDY

Život na Malé Atlantidě funguje na principu sdílení. Zájmy komunity jsou nadřazené osobním zájmům. Členové komunity se vzájemně podporují a pomáhají si. Každému členu je umožněn maximální tvůrčí rozvoj.

Poslání

Poslání Malé Atlantidy spočívá v duchovním probuzení jednotlivců a českého národa a tím rozsvícení světelného bodu na planetární mřížce. Žít soběstačný život na principech sdílení. V komunitě se ctí a respektuje svobodná vůle jednotlivce. Veškeré činnosti a akce jsou na principu dobrovolnosti.

Hierarchie

Nejvyšší pozici zaujímá mág (velekněz) jako nejmoudřejší bytost na Malé Atlantidě. Ženskou polaritu mu dělá velekněžka. Velekněz a velekněžka jsou duchovními vůdci komunity. Inspirují ostatní, rozhodují sporné situace a u kulatého stolu mají právo veta. Mají na starosti duchovní záležitosti, vedou rituály a také mentální ochranu prostoru. Předávají vědění a jsou vzorem pro ostatní. Na další příčce je jádro dvanácti kněžek (Sesterstvo růže). Kněžky mají každá po dvou poradních hlasech. Pracují na principu posvátné sexuality. Ostatní členové komunity mají na starosti běžný provoz komunity, přičemž jednotlivec je zodpovědný za svoji oblast působení (například kuchařka, zahradníce, pečovatelka o zvířata a pod). Ostatní členové komunity mají po tříměsíční zkušební době jeden poradní hlas a každý odžitý rok na Malé Atlantidě se mu přidává jeden poradní hlas.